Kontakt telefon: +387 62 586 388 | Email: amrad(at)bih.net.ba & smart.words(at)bih.net.ba | | Adresa: TC Brčanska Malta, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

OBRAZOVANJE

Obrazovanje je veoma specifična prevodilačka oblast jer prevodilac mora biti upoznat sa sistemima obrazovanja opisanim u izvornom tekstu kao i sa onima u državi za koju se radi prijevod. Ne radi se samo o prijevodu nego i o prilagodbi teksta potrebama i kulturološkom kontekstu ciljane publike.

Prijevod diploma, planova i programa, ocjena, univerzitetskih diploma i drugih dokumenata vezanih za školstvo zahtijeva analizu obrazovnih sistema prije nego se počne sa postupkom prevođenja.

Prevodili smo neke veoma interesantne obrazovne dokumente.

NAŠA FACEBOOK STRANICA

POLJA SPECIJALIZACIJE